Is een microchip en registratie van een hond verplicht?

In Nederland heeft de overheid besloten dat alle honden die er vanaf 1 april 2013 in Nederland bijkomen gechipt moeten zijn. De de registratie van de honden moet ook netjes bijgehouden worden.

Waarom bestaat de verplichting om honden te chippen en registreren?

Door het chippen van de honden kunnen controlerende instanties bij beter ingrijpen bij misstanden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het opsporen van illegale handelaren of malafide fokkerijen.

Overigens is het ook handig als een hond wegloopt of gevonden wordt. Door het uitlezen van de chip kunnen de gegevens uit de database achterhaald worden en kan de hond snel met de eigenaar worden herenigd. Actuele gegevens zijn om deze reden van groot belang!

Wat houdt de verplichting in?

De chip- en registratieverplichting voor honden komt (in het kort) neer op het volgende:

  • Pups geboren in Nederland vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd. Het chipnummer begint met het landennummer van Nederland, 528.
  • Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen. De registratie van een hond die korter dan 3 maanden in Nederland verblijft is niet nodig. M.a.w. als iemand op vakantie is in Nederland hoeft de hond niet geregistreerd te worden.
  • Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft.

Databank voor de registratie van de hond

Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO ) zijn verschillende databanken aangewezen om de gegevens te registreren van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen. U mag zelf kiezen bij welke van deze aangewezen databanken u uw hond registreert. 

U kan hier de actuele databanken voor de registratie van gechipte honden vinden. Let wel, verschillende databanken hebben ook verschillende kostentarieven.

Dierenpaspoort voor de hond

In 2020 wordt het overigens ook verplicht dat iedere pup, behalve gechipt, ook een EU dierenpaspoort heeft. Op dit moment zijn EU dierenpaspoorten alleen verplicht voor dieren die de grens overgaan. Voor dieren die in Nederland blijven volstaat nu een gewoon vaccinatieboekje.

EU-dierenpaspoorten worden alleen nog door dierenartsen uitgegeven, na invullen van de juiste gegevens en lamineren van de betreffende pagina’s. Het verstrekken van lege EU-paspoorten is verboden.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: